Video

2019: Momenteel wordt in deze praktijk gewerkt met de balansmethode van dr TAN. U kunt hierover veel vinden op internet (filmpjes op you tube). Er komt binnenkort uitgebreidere info op deze site.

In het lichaam bevindt zich een circulatiesysteem van energie, dat getransporteerd wordt door de zogenaamde meridianen. Deze zijn niet zichtbaar, maar kunnen door middel van de acupunctuurpunten, die op deze banen liggen, gemeten worden. Elke meridiaan is verbonden met een orgaansysteem en wordt er ook naar benoemd; vb. de lever-meridiaan is verbonden met de lever. Door middel van acupunctuurpunten op deze levermeridiaan kunnen nu verschillende aspecten van de lever worden beïnvloed. Door het punt lever 3 te behandelen, ontspannen we de lever; door lever 8 te behandelen voeden we deze, en door lever 2 te behandelen halen we het vuur uit de lever. Al deze punten hebben een verschillende werking en worden behandeld afhankelijk van de klachten/ziektes. Levervuur kan bijvoorbeeld de oorzaak van ernstige hoofdpijnen zijn.

verloop van levermeridiaan

Een punt kan op verschillende manieren behandeld worden. Bij acupunctuur behandel je met een naald. De technieken die met de naald kunnen worden uitgevoerd zijn vele, maar ik werk met een neutrale techniek; het aanprikken van het punt en eventueel zowel linksom als rechtsom draaien totdat een licht trekkend zeurend gevoel plaats vind. Het hoeft geen pijn te doen, maar er moet wel iets gevoeld worden. Ik werk niet met het stimuleren/sederen van een punt; ik geef een neutrale prikkel en laat het lichaam zelf reageren. De dikte van de naald die gebruikt wordt is afhankelijk van de gevoelsgrens van de client. Bij een hogere pijngrens worden dikkere naalden ingezet en bij gevoelige mensen hele dunne (rode naaldheft).

Rode dunne naaldheftMetaalkleurige naalden

Door u te concentreren op het voelen, wordt u in contact gebracht met het punt en veelal zie ik dat in de loop van de behandeling steeds dunnere naalden gebruikt moeten worden. U gaat steeds beter voelen en in mijn ogen is dat een groot onderdeel van de therapie. Als u beter voelt, kunt u ook beter reageren op de signalen van uw lichaam. Het moeilijkste gedeelte is om er dan ook werkelijk naar te gaan luisteren, wat een gedragsverandering tot gevolg kan hebben. Dit kost meer tijd en vraagt om geduld. Hoe lager de pijngrens wordt, hoe beter ook de laserbehandeling doorkomt en hoe minder naalden nodig zijn. Kortom, iedere behandeling is zeer persoonlijk gericht en wordt per consult bekeken.

Een punt kan ook nog op andere manieren worden beinvloed dan acupunctuur. Het kan zoals genoemd met laser worden behandeld, het kan gecombineerd met naald en laser worden behandeld, het kan locaal gemasseerd worden en het kan met electrische stroom of met(niet in deze praktijk) moxa, kleur en etherische oliën worden behandeld.

In de Chinese geneeskunde wordt ziekte gezien als een disbalans. Er wordt gekeken naar factoren van buitenaf die ziek kunnen maken, maar ook naar verstoringen van binnenuit. Zowel de buitenwereld moet dus worden aangepakt als de client zijn eigen binnenwereld. Het optimaliseren van de omgeving en het versterken van de client van binnen uit. Dit vergt een holistische aanpak. Er wordt gedacht in termen van koude, hitte, droogte, damp, wind, een teveel, een tekort, stagnatie, Yin-Yang disbalans als oorzaak van klachten. Ook combinaties ervan kunnen voorkomen, zoals hitte-damp (bijv Malaria) of hitte-koude (reuma). Er wordt bijv. gesproken over hitte in de maag, waardoor u kiespijn kunt hebben. Dieetmaatregelen (afkoelende producten of vasten) of stressvermindering kunnen zo kiespijn verminderen/verhelpen. Zo kan het stagneren van de leverenergie een van de vele vormen van hoofdpijn geven of menstruatieklachten.

In de westerse cultuur zie je veel klachten ten gevolge van deze leverenergie stagnatie. Tevens zien we veel vormen van tekort (leegte). Dit kan betreffen uitputtingstoestanden van het gehele lichaam, maar ook van slechts enkele organen. Bijv. een lage milt/ alvleesklierenergie maakt het o.a. moeilijk gewicht te verliezen. Het versterken van deze milt/ alvleesklierenergie met dieetadviezen die de milt/ alvleesklier versterken/ verwarmen en acupunctuurpuntbehandeling is dan de aangewezen therapie.

Het fijne van de Chinese geneeskunde vind ik dat met de begrippen als koude e.d. ziekte door een ieder te begrijpen valt en je zelf weer leert nadenken en verbanden te leggen. Een directe wisselwerking tussen de mens en de natuur wordt onvermijdelijk. We zijn er een onderdeel van en dat valt met alle moderne leefmiddelen niet uit te schakelen. Een voorbeeld: als het klimaat dampig is, hebben mensen met (teveel) damp in hun lichaam, meer klachten (denk hierbij aan bijv. reuma). Het 'schoonmaken' van het lichaam van damp, kan deze mensen weerbaarder maken voor het dampige klimaat. Het vermijden van 'dampige' voedingsmiddelen kan tevens helpen. Damp in het lichaam is tevens een geweldige voedingsbron voor allerlei 'beestjes' en die zijn we liever kwijt dan rijk. Dus preventie en het lichaam schoon en sterk houden is de basis! Overigens kan damp in verschillende organen zitten.

 


06-46264422                lanting@acupunctuurgroningen.nl                 www.acupunctuurgroningen.nl